Alpha

CH-S09FTXE NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S12FTXE NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S18FTXE NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш 
- гаранционна карта

CH-S24FTXL2E NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

Veritas

CH-S09FTXQ NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S12FTXQ NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S18FTXQ NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S24FTXL2Q NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

Arcitc

CH-S09FTXLA NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S12FTXLA NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S18FTXLA NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S24FTXLA NG WIFI
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

Supreme

CH-S09FTXAM2S NG WIFI GD/WP/SC
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S12FTXAM2S NG WIFI GD/WP/SC
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S18FTXAM2S NG WIFI GD/WP/SC
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S24FTXAM2S NG WIFI GD/WP/SC
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

Supreme Continental

S09FTXAL NG WIFI BL/GD/WP/SC
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S12FTXAM2S NG WIFI GD/WP/SC
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S18FTXAM2S NG WIFI GD/WP/SC
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S24FTXAM2S NG WIFI GD/WP/SC
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

Winner

CH-S09FTX5
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S12FTX5
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S18FTX5
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S24FTX5
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

VIP Inverter

CH-S09FTXHV-B
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S12FTXHV-B
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S18FTXHV-B
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

Console

CH-S09FVX
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S12FVX
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта

CH-S18FVX
- енергиен етикет
- потребителско ръководство
- стикер
- CE сертификат
- продуктов фиш
- гаранционна карта