reecl

Какво представлява програмата REECL?

 Програмата за кредитиране на енергийната ефективност дава възможност на българските домакинства да получат безвъзмездна финансова помощ в размер до 20% от размера на закупените съоръжения по програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома.

COOPER&HUNTER Bulgaria- партньор по програма REECL

COOPER&HUNTER Bulgaria е одобрен доставчик на продукти, участващи по финансиращите схеми на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Всички продукти, отговарящи на изискванията за енергийна ефективност могат да бъдат закупени чрез кандидатстване за финансова помощ от REECL.

Кои продукти са одобрени по програма REECL?

Всички продукти от сериите Сплит и Мултисплит са одобрени по REECL, като списъкът се обновява постоянно. От COOPER&HUNTER Bulgaria поддържаме кореспонденция с колегите от REECL и обсъждаме новостите в технологиите, както и актуалните изисквания по програмата.

Условия за кандидатстване

При кандидатстване на еднофамилни и двуфамилни къщи, отпусканата помощ от програмата е в размер на до 15% от направените разходи за покупка и монтаж на климатични системи.

Необходими документи:

За сгради в ремонт:

  • Искане за безвъзмездна помощ, съгласно образец на финансиращата институция
  • Протоколза извършените работи8, съгласно образец на Програма REECL
  • Фактура9
  • Касов бон или платежно нареждане10

За сгради в строеж:

  • Искане за безвъзмездна помощ, съгласно образец на финансиращата институция
  • Удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено съгласно нормативната уредба в РБ
  • Технически Паспорт, издаден съгласно нормативната уредба в РБ
  • Актуализиран сертификат за проектните енергийни характеристики на сградата, когато в процеса на строителство са постигнати различни от проектните енергийни характеристики на сградата, съгласно чл.6 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г.


При кандидатстване на жилище в многофамилен блок (кооперация) е необходимо:
- кандидатстващият да предостави информация за вече монтирани климатични системи в сградата, отговарящи на условията за Енергийна ефективност: (SEER>5.60, SCOP>4.00). Изисква се и снимков материал на фасадата с монтираните външни тела.

- На тяхна база се изготвя концептуален проект за разположението на климатичната система. Отпусканата помощ в този случай е 20% от стойността на кредита.

 

Български банки участващи в програма REECL

Само одобрени от Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома банки могат да отпуснат кредит за покупка на енергийно ефективни продукти. Към момента одобрени от REECL и разполагащи с бюджет банки са:
ПИРЕОС
ОББ

 

Условия за отпускане на кредит

Всяка от одобрените банки има индивидуални условия за отпускане на кредит за финансиране на целеви проект.

Условия на банка ОББ:
- Размер на кредита: от 500 до 50 000лв.
- Срок на погасяване:
* за суми до 10 000 лв. – до 5 години
* за суми над 10 000 лв. – до 10 години
Пълни условия на банка ОББ за отпускане на кредит по програма "Енергийна ефективност".

Условия на банка Пиреос:
- Размер на кредита: до 40 000лв.
- Срок на погасяване: до 10 години
Пълни условия на банка ПИРЕОС за отпускане на кредит по програма "Енергийна ефективност".

Свържете се с нас:

За да кандидатствате за кредит по програма Енергийна Ефективност е необходимо да Ви издадем оферта, която да предоставите във финансиращата банка.

За целта може да изпратите Вашите данни - три имена, телефон, имейл и точен адрес на монтаж на имейл: sales@cooperandhunter.bg със заглавие: Енергийна ефективност- запитване за оферта. Необходимо е да изпратите и модела на климатичната система, която сте избрали. Той трябва да отговаря на изискванията на REECL за енергийна ефективност:
Ние ще изготвим оферта и ще Ви я изпратим на имейл.
Повече информация относно програмата може да получите на тел. 0899 932 722 – отдел продажби.